ἀπειθήσουσιν

ἀπειθήσουσιν
ἀπειθέω
to be disobedient
aor subj act 3rd pl (epic)
ἀπειθέω
to be disobedient
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἀπειθέω
to be disobedient
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱πειθήσουσιν , ἀπειθέω
to be disobedient
futperf ind act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱πειθήσουσιν , ἀπειθέω
to be disobedient
futperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”